Nailprotector

Phyto_nailprotectorNagelsvamp är ett utbrett problem.

Experter uppskattar att ca 4-8 % av befolkningen lider av nagelsvamp och att ca 25 % av befolkningen kommer att få nagelsvamp någon gång i livet. Cosmaro Phyto Nailprotector är ett helt nytt sätt att behandla nagelsvamp på. I motsats till befintliga behandlingar som är baserade på ämnen, som har en hämmande eller dödande effekt på svampen, fungerar Cosmaro Phyto Nailprotector så att förutsättningarna för svampens existens avlägsnas och det har visat sig vara ett effektivt verktyg