Frågor och svar

 • Hur växer hår?

Hårväxten påverkas av ålder, vitaminer, hormoner och arv. Hår växer i cykler, faser. Hårsäckarna kan vara aktiva eller vilande. 90 % av håret på huvudet är aktivt växande; för håret på resten av kroppen är siffran 20-70 %, resten är vilande. Den aktiva växtfasen för hår på kroppen är 2-3 månader.

 • Hur fungerar hårborttagning med laserbehandling?

En diodlaser är ett instrument som ger ifrån sig mycket starkt ljus. Ljuset kommer ut ur ett handstycke som ligger direkt på huden. Ljuset tränger in i och genom huden. Om mörkt pigment finns, så absorberas ljuset i det och övergår i värme. Mörkt hår innehåller mycket pigment – sådana hårstrån blir kraftigt upphettade. Denna värme leds över till hårsäckens väggar och botten, som därigenom bränns och slutar fungera. Metoden fungerar och är effektiv också på hår som växer inåt.

 • Kan alla laserbehandlas?

Nej, inte personer med svart eller väldigt mörk hudfärg. Mörk hud innehåller mycket pigment – då blir även huden (och inte bara hårsäcken) upphettad av lasern. Det är terapeuten (eventuellt efter konsultation) som avgör vad som är för mörk hud. Idealkunden har ljus hud med mörka hårstrån. Blonda, rödlätta och gråhåriga personer svarar sämre på behandlingen. Vitt hår går inte alls.

 • Hur lång tid tar laserbehandlingen?

Det krävs både för- och efterbehandling. Efter en del förberedelser kan behandlingarna ta allt från några minuter (för till exempel en överläpp) till flera timmar, beroende på vilka kroppsområden som
ska behandlas.

 • Vad bör du tänka på före laserbehandlingen?

Du bör avstå från att sola 4-8 veckor innan du börjar behandlingen. Ju brunare huden är, desto sämre är utgångsläget för ett bra resultat. Håret ska rakas eller klippas 1 dag innan behandlingen påbörjas. Om du har vaxat bort håret, så kan behandlingen inte genomföras – lasern verkar endast på hårsäckar som har hår. Efter en vaxning måste håret växa ut under minst en månad innan en behandling kan påbörjas.

 • Räcker det med en laserbehandling?

Nej, i de flesta fall behövs 4-7 behandlingar, i vissa fall fler. Anledningen till detta är att man vid varje behandling bara kommer åt de aktiva hårsäckarna. Vilande hårsäckar saknar pigment och
upphettas därför inte av lasern. Ofta har man många fler vilande hårsäckar än aktiva.

 • Hur lång tid mellan laserbehandlingarna?

I regel mellan 4-10 veckor. Detta beror på att du måste vänta tills de vilande hårsäckarna blir aktiva igen. Det är för de flesta ingen nackdel att vänta längre, eftersom en behandling blir effektivare ju mer hår som vuxit fram. I ansiktet kan man behandla oftare. I en del fall är det lämpligt att vänta längre för optimal effekt. Hos en del personer kan det, efter 2-3 behandlingar, inträffa att det ser ut som om man plötsligt får mer hår. Det som händer är att de kvarvarande passiva hårsäckarna aktiveras av kroppen, och kommer igång snabbare än de skulle ha gjort utan behandling. Detta innebär inte alls att metoden inte fungerar – tvärtom kommer man fram till slutet snabbare, då man når fler hårsäckar per behandling. Du måste ha tålamod för att få ett optimalt resultat.

 • Vilka resultat ger laserbehandlingen?

Ett hårstrå som träffas av laserljuset blir starkt upphettat och bränner sin hårsäck. Om detta sker på rätt sätt (och tillräckligt länge), så förstörs hår¬säcken och den dör. Om behandlingen inte utförs på ett korrekt sätt, så kan resultatet istället bli att hårsäcken producerar tunnare eller opigmenterat hår som syns mindre. För personer med mörkt hår och ljus hud blir resultaten mycket bra. Då försvinner en stor del av håret redan efter några få behandlingar. Det hår som befinner sig i vilofas påverkas inte och får istället behandlas nästa gång. Resultatet kan bli olika på olika kroppsdelar, och kan variera med personens ålder och hormonella status. Till exempel är skäggväxt mer svårbehandlad än hår på övriga kroppen.

 • Gör laserbehandlingen ont?

Något, men det känns mindre än med diatermi. Diodlasern Mediostar XT Professional har ett kraftfullt kylsystem som kyler ner området för en mildare effekt. Hur mycket det känns beror på var man ehandlar, hur mycket pigment som finns i huden och hur mörka stråna är som träffas. De flesta tycker att lasern sticks, men man vänjer sig. Hög smärttröskel är en fördel.

 • Vad händer efter laserbehandlingen?

Genom att metoden bygger på att hårsäcken tillfogas en ”brännskada”, får man normalt en viss hudrodnad. Det kan hetta till någon timme efteråt – då är det lämpligt att kyla ner rodnaden med någon kylsalva. Ibland ser man en liten svullnad. Om det uppstår blåsor, så skall man inte riva sönder dem.

 • Är laserbehandlingen farlig?

Både kund och terapeut har skyddsglasögon som filtrerar bort ljuset. Laserljuset från utrustningen är inte farligt för kroppen, men vi avråder gravida och ammande från att göra laserbehadlingar.